Нови теми
Любопитни анонси

Безпочвено (хидропонно) отглеждане на рози


      Въз основа на теориите за хранене на растенията, развити през 19 век се идва до идеята за безпочвената култура, която започва да се прилага в практиката през 30-те години на 20 век.
      Началото се поставя с отглеждането на зеленчуци в условията на хидропоник. Първите проучвания за отглеждането на рози без почва се прави през 1937 т. Земеделската опитна станция при Университета в Охайо (САЩ). А. Wagner и G. Poesch извеждат опити със сорта Better Times, като създават и подходящ хранителен разтвор, използуван и сега под названието 2WP. Като субстрат (опорна среда), в която се развиват корените на растенията, е използван кварцов пясък. По-късно редица автори провеждат опити както за състава на хранителния разтвор, така и за естеството на субстрата и за едрината на зърната му. Най-добри резултати са получени при едрина на зърната 5-10 мм. Основните изисквания към субстрата е да бъде шуплест, за да се задържа хранителния разтвор по повърхността на зърната.
      Като много подходящ за целта се оказва перлитът ,който се получава в големи количества у нас.
      Съставът на някои хранителни разтвори за рози е следният:

   
2WP    
Калиев нитрат(KNO3)   160г
Амониев сулфат[(NH4)2SO4]   20г
Магнезиеф сулфат(MgSO4)   120г
Монокалциев фосфат[Ca(H2PO4)2   60г
Калиеф сулфат(CaSO4)   280г
Феросулфат(FeSo4)   100см3
Манганов сулфат(MnSO4 1%-ов)   300см3
Вода   100л
   
Bantley    
Калциев нитрад[Ca(NO3)2]   170г
Монокалиев фосфат(KH2PO4)   40г
Калиев сулфат(K2SO4)   20г
Магнезиев сулфат(MgSO4)   55г
Вода   100л
   
Hiller за декоративни рози:    
Амониев фосфат[(NH4)2HPO4]   80г
Калиев нитрат(KNO3)   180г
Амониев нитрат(NH4NO3)   15г
Суперфосфат   20г
Магнезиев сулфат(MgSO4)   12г
Феросулфат(FeSo4)   1,5г
Манганов сулфат(MnSO4 )   0,2г
Боракс(Na2B4O7)   02,г
Цинков сулфат(ZnSO4)   0,1г
Меден сулфат(CuSO4)   0,1г
Вода   100л

      В двата хранителни разтвора микроелементите са по 115 см3 както следва: желязо-амониев нитрат-235 г, боракс -20г, манганов сулфат – 15 г, цинков сулфат-0,1г, меден сулфат- 0,1г, -сярна киселина – 6 г, вода – 1л.
       Розите се отглеждат безпочвено в оранжерии за получаване на рязан цвят. Вместо лехи с почва в обикновените оранжерии се правят бетонни корита(лехи), дълбоки 30-35 см, добре изолирани отвътре, за да не пропускат вода, и се пълнят с неутрален субстрат.
      Коритата имат слаб наклон, за да се изтича хранителния разтвор от субстрата. Хранителния разтвор се налива в резервоар, разположен над лехите, за да изтича по гравитационен път. След наводняване на лехите разтворът се събира в друг, ниско разположен резервоар, откъдето се изпомпва в горния резервоар. Периодично субстратът се наводнява с хранителен разтвор и отново се изпуска. Честотата на наводняване на субстрата зависи от температурата иоблачността, но обикновено се наводнява през 2-3 дни. След 1-2 месеца разтворът се подменя.
      Много проучвания показват, че при отглеждането на рози чрез хидропоник се получават повече и по-качествени цветове, отколкото в почва.

Можете да споделите опита си в отглеждане на розите или да задавате въпроси във форума__________

Rozite.info © 2008 - 2009 Всички права запазени.
Прочетете условията за ползване на сайта.
За контакти: rozite@mail.bg, ICQ: 198519021 или скайп: Bobi-72

Избрани статии