Името на Розата: Роза, Розалия


Това е Името на Розата на латински, което се е превърнало в женско име.

По темперамент е холеричка, умее да крие чувствата си зад маска на невъзмутимост. Притежава силна, понякога деспотична воля, синтетичен тип ум, добра памет, богато въображение. Скоростта й на реагиране е висока, а възбудимостта - силна. Често е раздразнителна и нервна. След бурен емоционален изблик може да изпадне в продължителна депресия. Роза умее да се защити.

Много е активна в обществения живот. Понякога прави впечатление на лекомислен човек, но в действителност е много целеустремена и решителна в постъпките си. Отдава се изцяло на работата си. Удачно си избира професия. Талантливата и трудолюбива Роза често постига успех в живота.

Тя сякаш е изтъкана от противоречия: едновременно е принципна и лекомислена, рязка и сговорчива, обича да бъде в центъра на събитията и да се усамотява, да се затваря в себе си. Това най-вероятно се обяснява с характерната за нея способност да мимикрира. Когато се приспособява към обстоятелствата, тя така се вживява в тази роля, че започва да живее с нея.

Роза не е завистлива, радва се на чуждите победи. Но не прощава непорядъчността, лъжата и измамата, способна е да отмъщава. Когато постига успехи, тя се самореализира като личност. Може да се изяви професионално в журналистиката, живописта, на актьорското поприще, в лингвистиката, търговията, системата за обществено хранене, сферата на услугите.

Бракът й винаги е сполучлив. Тя е къщовна, акуратна, грижовна майка. Роза живее пълноценен живот, без да се ограничава в рамките на бита и професионалните си интереси.

Обаятелна е, със сексапилна външност и дълбоко скрита страст. Обича физически силните, но уравновесени мъже със спокоен характер, за да може по-лесно да ги побеждава, предпочита по-младите. Изневерява на мъжа си и не смята това за осъдително, но умело го крие. Любовниците й също не се досещат, че тя е омъжена. Даже на почтена възраст предизвиква интерес у мъжете.