Танцът на пчелата.
Dance of the bee


В клипчето "Танцът на пчелата" (Dance of the bee) ще видите уловени мигове на полета на пчела около розите.